Hen­k­ilökunta

Ria

  Toim­it­us­johtaja

kasvatusti­eteen  kan­did­aatti 

 

 

 

Annukka

Vas­tuuhen­k­ilö
Sosionomi var­haiskasvatuk­sessa
Aloitti 2018

Pompa

Lasten­hoitaja
Var­haiskasvatus ser­ti­fiointi
Aloitti 2019

Jasper

Lasten­hoitaja
Opiskelee var­haiskasvatus ohjaa­jak­si
Aloitti 2019

Rumo

 

Päiväkod­in apu­lain­en

(Äitiyslomalla)

 

 

 

Char­ity

Päiväkod­in apu­lain­en