Menu

Aamupala 7.45-8.30

Jota usein kuvail­laan päivän tärkeim­mäk­si ater­iak­si. Aamupala on erit­täin tärkeä, sillä se vaikut­taa sii­hen, kuinka suori­udumme fyys­isesti ja hen­kisesti läpi päivän. Aamupalamme sis­ältää nor­maal­isti puuroa, leipää, hedelmiä, jugurt­tia tai mysliä. Tar­joi­lemme sen klo 7.45-8.30.

Lounas 11.30-12.00

Kaikki kas­vis­loun­aamme ovat Golden Green foods:in luovan kokin suun­nit­telemia, jotka tukevat lasten päivit­täistä ravin­non­saan­tia, ilman lihaa. Kotitekoin­en leipä, jota lap­set saavat leipoa kak­si ker­taa viikossa, on osa ruuan arvon ymmärtämistä ja oppimista löytämään eri­laisia mak­uja ja tek­stuureja. Lounas tar­joil­laan klo 11.30 ja menun löytää van­hempi­en ilmoitustaululta koulun pääsisäänkäynniltä.

Välip­ala 14.15-14.30

Lasten tulisi syödä terveel­listä ruokaa, ruokaa joka on mah­dol­lisim­man lähellä sen luon­taista muo­toa. Välip­alamme sis­ältää hedelmiä, vihan­nek­sia, täys­jyväleipää terveel­lisillä täyt­teillä, luon­non­jogurtteja ja mar­joja. Tar­joamme vettä ja maitoa ja vettä on luon­nol­lisesti saatavilla koko päivän ajan. Kokkaamme myös ker­ran viikossa, jol­loin teemme eri­laisia terveel­lisiä annok­sia, suolaisia ja makeita, ja naut­imme ne välipala-aikaan.

Ota yhteyt­tä, mikäli sin­ulla on kysyt­tävää menusta