Ota yhteyt­tä

Ria McCormick

 

Ria McCormick on var­haiskasvatuk­sen ammat­til­ain­en, joka on yli 15 vuo­den ajan ollut mukana rakentamassa lasten kas­vu­polkua, niin Isossa-Brit­an­ni­assa kuin Suomessa.

Hän on CLP:n omistaja ja vast­aa mielellään kaikki­in mah­dol­lisi­in kysymyk­si­in.

 info@clp-education.fi

+358 44 982 1241