Svenska Klub­ben

Svenska Klub­ben är avsedd för barn med svenska som mod­er­smål eller för barn som har svenska som sitt andra språk. I grup­pen upprät­thåller barnet sitt mod­er­smål I en mindre grupp i form av lek, musik, spel, konst, pys­sel, motion och sagostunder.

Klub­ben bör­jar i augusti 2021 och pågår två gånger/vecka. Tag kon­takt och fråga mera!