Van­hem­mat kumppaneina

Van­hempi­en rooli on tärkein. Tietämyk­sellänne ja ymmärry­k­sellänne voimme varmistaa yhdessä, että lapsenne yksilöl­lis­et tarpeet huomi­oid­aan. Meille CLP:llä on ehdot­to­man tärkeää myös pitää yllä pos­itiiv­ista ja lähe­istä suh­detta van­hempi­en kanssa.

Juh­lat ja kokoon­tu­mis­et ovat iso osa pos­itiiv­isten suhteiden luom­isessa ja yhteisön yht­een tuom­isessa. Järjestämme monia kohtaamisia, yhtenä esimerkkinä ”Kan­sain­välin­en ruokailta”, jonne jokais­ta per­hettä pyy­de­tään tuo­maan omaval­in­tain­en ruokalaji jaettavak­si muiden kanssa. Se on loistava tapa tutus­tua muih­in van­hempi­in sekä opettajiin.

Tietoa tulev­ista tapahtumista