Svenska Klubben – Helsinki

Svenska Klubben är avsedd för barn med svenska som modersmål eller för barn som har svenska som sitt andra språk. I gruppen upprätthåller barnet sitt modersmål I en mindre grupp i form av lek, musik, spel, konst, pyssel, motion och sagostunder.

Klubben börjar i augusti 2021 och pågår två gånger/vecka. Tag kontakt och fråga mera!