Mak­sut

Voit val­ita koko­aikais­en tai osa-aikais­en hoidon välillä. 

Ses­si­ot ovat klo 7.00-12.00 tai klo 12.30-17.30.

Mak­sut:

35 + tuntia  - 289,-

21 - 35 tuntia.  246,-

Up to 20 tuntia. 145,-

 Sis­arus  alen­nus 50%

Varmistath­an, että täytätte  kun­nan sivuilta haku lomak­keen välit­tömästi, saadak­senne palve­lu­seteli tukea.

Kirkkonum­men Lomak­keet löy­dät;  https://www.kirkkonummi.fi/hakeminen-varhaiskasvatukseen

Siuntio lomak­keet; https://www.siuntio.fi/varhaiskasvatuksen-lomakkeet