Mak­sut

Voit val­ita koko­aikais­en tai osa-aikais­en hoidon välillä. Osa-aikais­essa on 25 tuntia viikossa ja koko­aikais­essa 50 tuntia viikossa.

Oppi­tun­nit ovat klo 7.30-12.30 tai klo 12.30-17.30.

Jokain­en kun­t­al­isä on eri­lain­en. Allaol­eva mak­surakenne perust­uu Kirkkonum­men kun­t­al­isään. Tark­istath­an oman kun­tasi mak­sut, varmistaak­sesi tarkan sum­man.

Koko­aikais­en hoidon maksu yli 3-vuo­ti­aille; 884,34, van­hem­mat mak­savat 310,-             Uudet hin­nat 1.8.2019 alkaen         895,- /320

Osa-aikais­en hoidon maksu yli 3-vuo­ti­aille; 572,- van­hem­mat mak­savat 0,                          Uudet hin­nat 1.8.2019  alkaen.     622,-/50,-

Koko­aikais­en hoidon maksu alle 3-vuo­ti­aille; 1082,25, van­hem­mat mak­savat 310,-        Uudet hin­nat 1.8.2019  alkaen.     1090,-/320

Osa-aikais­en hoidon maksu alle 3-vuo­ti­aille: 770,00, van­hem­mat mak­savat 0,-                 Uudet hin­nat  1.8.2019  alkaen.     820,-/50,-

Sessio;  30,-
Kaikki sis­aruk­set saavat 10% alen­nuk­sen.

Varmistath­an, että täytätte Kelan WH1 lomak­keen välit­tömästi, saadak­senne Kelan tukea. Heti kun saatte tuen, summa vähen­netään laskus­tanne. Lomak­keet sivuilta löy­dät Kelan WH1 dok­u­mentin.