Pedagoginen kasvatus

Pedagogiikka

Varhaiskasvatuksen pedagogisena tavoitteena on edistää lasten oppimista ja hyvinvointia sekä laaja-alaista osaamista. Noudatamme toiminnassamme valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa, ja olemme siihen pohjaten muodostaneet oman tapamme toimia.

Tinyapp ja pedagoginen dokumentointi

Päiväkodissamme on käytössä TinyApp -sovellus. Sovelluksen kautta voimme jakaa tiedotteita, viestitellä vanhempien kanssa, seurata läsnäoloja, tallentaa pedagogisia dokumentteja, jakaa kuvia, sekä seurata jokaisen lapsen kasvua ja kehitystä. TinyApp:ssa jokaisella on oma profiili, jonne tiedot tallentuvat. Kuvia jaettaessa koteihin voimme liittää toimintaan eri oppimisen osa-alueet, jotka ovat osana varhaiskasvatussuunnitelmaa. Näin näemme kuinka kaikki oppimisen alueet jokaisen lapsen kohdalla toteutuvat. Myös lapsen omat varhaiskasvatussuunnitelmat sekä ryhmän opetussuunnitelmat tallentuvat sovellukseen. Myös vanhemmat pääsevät jakamaan meille päin tietoa lapsestaan TinyApp:n kautta. Lapset saavat itse osallistua toiminnan dokumentointiin ja kuvaamiseen.

On tärkeää, että lapset saavat osallistua, vaikuttaa, ja että toiminta tehdään näkyväksi. Käytössämme on suunnitteluseinät, jonne lasten ideoita ja ajatuksia kootaan. Suunnitelmia kerätään havainnoinnin, keskustelujen sekä yhteisten suunnitteluhetkien avulla. Toteutuneesta toiminnasta printtaamme valokuvia, ja käymme toimintaa läpi yhdessä lasten kanssa tunnekuvien avulla. Keräämme seinille koko vuoden toiminnasta kokonaisuuden, josta pystymme yhdessä seurata ja tarkkailla oppimaamme. Suunnitteluseinällä on suuri merkitys toiminnan kehittämisessä ja lasten ajatusten huomioimisessa.

Lue lisää siitä miten nämä käytännössä toteutetaan etusivulta löytyvistä toimintasuunnitelmistamme.