Meistä – Kirkkonummi Gesterby

Pienessä kodinomaisessa päiväkotissamme luomme rauhallisen ja luonnollisen oppimisympäristön, jossa lapsi saa olla lapsi. Vietämme paljon aikaa luonnossa tutkien ja oppien. 

Taloon mahtuu 35 lasta, jotka ovat jaettu kolmeen ryhmään. Ryhmät myös viettävät paljon aikaa toimien yhdessä ja oppien toisiltaan. 

1-2 vuotiaat: Caterpillars
3-4 vuotiaat: Cocoons
5-6 vuotiaat: Butterflies

Meillä on suuri piha, jossa lapsilla riittää tutkittavaa. Pihaan kuuluu oma pieni metsäalue sekä puutarha.

Puutarhassa viljelemme yhdessä lasten kanssa vihanneksia, ja opimme yhdessä huolehtimaan kasveista ja luonnosta. Lähistöllä on hyvät retkeilymahdollisuudet, ja lasten kanssa seikkailemmekin usein lähimaastossa. Yksikkömme on ansainnut myös Vihreän Lipun tunnustuksena luontoystävällisyydestä.

Meillä on käytössä kaksi erillistä rakennusta, jotka ovat sisäpihan kautta yhteydessä toisiinsa. Leikkitilaa riittää hyvin, ja meillä luovuus pääsee valloilleen. Oppimisympäristö on avoin, ja lapset saavat itse vaikuttaa omaan arkeensa tekemällä valintoja. Oppimisympäristö on tarkkaan suunniteltu, ja lapset saavat toteuttaa itseään luovasti pitkin päivää.

Jokaisen kiinnostuksen kohteet huomioidaan suunnittelussa, ja aikuiset ovat mukana lasten touhuissa ja aina aidosti läsnä.

Rutiineja ja joustavuutta

Rutiinit ja selkeä päivärytmi ovat lapselle tärkeitä. Päivärytmimme on kuvitettu, ja päivämme noudattavat aina tuttua kaavaa.

Rutiinit ja arjen ennustettavuus tuo lapselle turvaa, luo tunteen tilanteiden hallinnasta, ja auttaa ennakoimaan tulevaa. Aina elämä ei suju kuitenkaan juuri niin kuin on suunniteltu, joten suunnitelmia on myös tärkeää pystyä muuttamaan.

Rutiinit ja rajat luovat raamit toiminnallemme, mutta arjessa haasteet ja yllätykset voivat olla tärkeitä oppimiskokemuksia, jotka tuovat iloa päiviimme. Lapset elävät hetkessä ja painotamme toiminnassamme jokaisen hetken merkitystä.

Emme suunnittele toimintaamme tarkasti etukäteen, vaan aikatauluista ja suunnitelmista voi joustaa. Havainnoimme lapsia ja heidän leikkejään tarkasti. Jos lapsilla on keskittynyt yhteisleikki kesken, emme keskeytä tilannetta vaikkapa satuhetken takia, vaan voimme lyhentää satuhetkeä tai siirtää sitä hieman myöhemmäksi. Toimintamme on aina pedagogisesti perusteltua, ja vapaalla leikillä on lapsen kasvulle todella suuri merkitys.

Leikkiä ja liikkumista

Lapset oppivat leikin ja liikkumisen avulla. Creative Learning Playschoolissa ulkoilemme paljon, mikä tarjoaa lapsille tilaisuuksia päästä tutkailemaan asioita ja liikkumaan erilaisissa maastoissa.

Tarjoamme lapsille myös paljon yhteisiä pienryhmäleikkejä kuten liikuntaa, musiikkia, askartelua ja satutuokioita. Lapset pääsevät leikeissä ilmaisemaan itseään ja opettelemaan erilaisia tehtäviä.  

Vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä

Keskeistä lapsen oppimiselle ja osallisuuden tunteelle on myös vertaisryhmään ja yhteisöön kuuluminen. Tätä tukeaksemme teemme retkiä lähimetsiin, kirjastoon, teatteriin tai läheiseen puistoon.

Ainakin kerran päivässä järjestämme yhteisen piirin, jossa lapset pääsevät yhdessä keskustelemaan ajatuksistaan ja mielipiteistään. 

Vapaan leikin kautta lapset oppivat säätelemään tunteitaan. Lapset leikkivät rooli- ja mielikuvitusleikkejä yhdessä toisten lasten kanssa esimerkiksi kotinurkassa, jossa voi pukeutua roolihahmoksi, leikkiä kotia ja käydä kaupassa.

Kuuntelua ja läsnäoloa

Kunnioittava ja hyvä vuorovaikutus on meille ensiarvoisen tärkeää. Omalla esimerkillämme opetamme lapsille vuorovaikutustaitoja ja toisten huomioon ottamista. Kuuntelemme aina aidosti lapsia ja vanhempia, ja osallistamme lapset suunnitteluun. Havainnoinnin, keskusteluiden, sadutuksen ja yhteisten suunnitteluhetkien kautta varmistamme, että lasten ääni tulee kuuluviin ja toiminta on lapsilähtöistä. Annamme paljon aikaa vapaalle leikille, luovuudelle ja mielikuvitukselle. Arjen kiireettömyys ja aikuisen aito läsnäolo on meille tärkeää. Aina on aikaa ottaa syliin, antaa läheisyyttä, pysähtyä ja kuunnella.

7.30 Lapset saapuvat. Aamun yhteiset leikit aloitetaan iloisten tervehdysten jälkeen, Syömme myös yhdessä aamupalan kello 8.00

9.15: Aamupiiri: Päivä alkaa yhteisellä aamupiirillä, jossa lapset voivat jakaa kuulumisiaan ja suunnitella päivän aktiviteetteja yhdessä.

10.00: Aika mennä ulos! Lapset pääsevät leikkimään ja tutkimaan luontoa. Oma puisto tai viereinen metsä on täydellinen paikka seikkailuille.

11.15 Lounasaika: Lapset syövät yhdessä ja juttelevat päivän tapahtumista.

12.00 Lepohetki; Rauhallinen ja tärkeä osa päivän aikataulua. Lapset levähtävät mukavilla patjoilla tai sängyillä, kuunnellen hiljaista musiikkia tai rentouttavia tarinoita. Tämä hetki antaa lapsille mahdollisuuden levätä, rauhoittua ja ladata energiaa tulevia seikkailuja ja luovia aktiviteetteja varten. Lepohetki edistää fyysistä ja emotionaalista hyvinvointia sekä auttaa lapsia keskittymään ja oppimaan paremmin päivän loppupuolella.

13.00 Vapaata leikkiäTämä on luovuuden aika! Lapset voivat valita erilaisia taide- ja käsityöprojekteja, kuten maalausta, askartelua ja leikkiä vapaasti ystäviensä kanssa.

14.15 Välipala Lapset istuvat yhdessä ja nauttivat terveellisestä välipalasta Pieni välipala auttaa pitämään energian yllä.

14.45 Lapsille järjestetyt tanssi- ja jumppahetket, jooga ja laulutuokiot  ovat aikoja, jolloin lapset saavat liikkua ja ilmaista itseään luovasti opettajan ohjeistuksella.

15.15 Lasten satuhetki päiväkodissa on mukava yhteinen aika, jolloin koko ryhmä kokoontuu kuulemaan ihania tarinoita. Lapset istuvat mukavasti aikuisen kanssa, kuuntelevat jännittäviä satuja ja seikkailevat mielikuvituksen maailmaan. Sadut avaavat oven uusiin seikkailuihin, opettavat arvokkaita elämän opetuksia ja innostavat lapsia rakastamaan tarinoita ja lukemista. 

15.30 Mennään ulos; Lapset pääsevät ulos leikkimään yhdessä, kuten kiipeilemään, juoksemaan, ja keksimään omia leikkejään. Pihaleikit tarjoavat mahdollisuuden oppia ystävyyttä, tiimityötä ja liikkumisen iloa samalla kun he tutkivat ympäröivää luontoa.

17:00 Aika lähteä kotiin. Mukavan päivän jälkeen lapset pääsevät kertomaan perheilleen päivänsä seikkailuista.

Tämä on vain yksi mahdollinen päivän aikataulu CLP- päiväkodissa, ja joustamme aikatauluistamme lasten tarpeiden mukaan. Jokainen päivä on täynnä uusia seikkailuja ja luovan ilmaisun mahdollisuuksia. Haluamme varmistaa, että jokainen lapsi kokee ilmapiirin tukevan, innostavan ja opettavan päivittäin