Luovuus

Päiväkoti, joka tarjoaa luovaa leikkiä ja oppimista

Päiväkodissamme olemme sitoutuneet luomaan lapsille oppimisympäristön, jossa mielikuvitus ja lasten luovuus pääsevät valloilleen. Haluamme tukea jokaisen lapsen luontaista halua oppia, ja antaa tilaa luovalle ajattelulle.

Värikkäät, lämminhenkiset ja stimuloivat tilamme sekä sisällä että ulkona luovat ihanteellisen ympäristön lapsille löytää, tutkia ja oppia uutta. Tuemme lasten luovuutta ja uteliaisuutta, samalla tarjoten innostavan ja turvallisen oppimisympäristön.

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaista pedagogiikkaa

Noudatamme valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa, korostamalla pedagogiikassamme uteliaisuuden sekä taiteellisen ja liikunnallisen toiminnan merkitystä.

Uteliaisuuteen ja luovaan toimintaan perustuva pedagogiikka on nykypäiväinen lähestymistapa varhaiskasvatukseen. Toteutamme ’Curiosity Approach’ oppimismetodia, joka kannustaa lapsia itsenäiseen toimintaan ja valintojen tekoon.

Lapset tarvitsevat mahdollisuuden koskea, käsitellä ja tutkia miten asiat toimivat. Käytämme oppimiseen tukena ympäristöä, luontoa sekä esineitä ja asioita, jotka sopivat lasten luontaiseen tapaan oppia. Materiaalit ovat lasten ulottuvilla, ja tuemme niiden itsenäiseen käyttöön.

Satuja ja taidetta

Käytämme arjessamme paljon sadutusta ja draamaa. Taiteen kautta kerromme omista ajatuksistamme. Maalaamme ja piirrämme omia satujamme kuviksi, ja puhumme tunteistamme. Lasten ehdotukset ja mielenkiinnonkohteet huomioidaan aina, ja niiden pohjalta suunnittelemme pedagogista toimintaa.

Arjen perushoidolliset ja joka päivä toistuvat rutiinit ovat suuressa roolissa oppimisessa. Huolehdimme, että vuorovaikutus kasvattajan kanssa on aina kannustavaa, ystävällistä ja lapsen kasvua tukevaa.

Luovaa toimintaa yhdessä muiden lasten kanssa

Jakaudumme pienryhmiin usein. Meillä on erilaisia leikkipisteitä, joihin lapset myös itsenäisesti jakautuvat. Lapset pääsevät kokeilemaan muun muassa hiekkaleikkejä, vesileikkejä, maalausta, muovailua, piirtelyä, rakentelua, kotileikkiä ja lukunurkkaa. Apuna leikin valintaan on toimintataulu, jossa kaikki leikkipisteet on kuvattuna. Uudella puolella leikkipisteet jakautuvat askartelu- ja piirustusalueeseen, liikuntasaliin, leikkihuoneeseen ja pehmopalikka-alueeseen.

Käytämme valokuvausta ja videokuvausta oppimisen välineenä. Keräämme myös lasten kanssa yhteistyössä kuvia ja kirjoituksia omiin portfolioihin tiny appiin. Vapaata leikkiä meillä on paljon. Annamme lapsille myös ideoita ja pyrimme rikastamaan leikkejä eri tarinoiden, leikkien ja toiminnan kautta.